สทภ.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๒๐


23 พฤศจิกายน 2559 7 views
สทภ.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๒๐

         เมื่อวันพุธที่  23 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกฤษณชัย เรืองจาบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรม  “เรารักขอนแก่น”ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาสบ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาคประชาชน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์        ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
นิทรรศการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.